Witaj w Malinowym Królestwie.

Zapraszam do mojego gospodarstwa

Witaj w Malinowym Królestwie. RSS Feed
 
 
 
 

Informacje prawne

Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin ? Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1300 ze zm.) wyhodowane odmiany mogą podlegać ochronie prawnej w Polsce, w wybranych krajach Unii Europejskiej lub na terenie całej Unii Europejskiej. Dla odmian chronionych tylko w Polsce wyłączne prawo do odmiany przyznaje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej k/ Poznania, poprzez wpisanie ich do prowadzonej przez COBORU Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa. W odniesieniu do odmian zgłoszonych do ochrony poza Polską, w wybranych krajach Unii Europejskiej lub na obszarze całej Unii Europejskiej, wspólnotowe prawo do odmiany przyznaje Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) z siedzibą w Angers we Francji.

Na rozmnażanie odmiany chronionej potrzebna jest pisemna zgoda hodowcy (właściciela odmiany). W roku 2006 ustawa o ochronie prawnej odmian roślin została znowelizowana i w świetle prawa obowiązującego od dnia 14 września 2006 roku (Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 26 czerwca 2003 r., Dz. U. nr 137, poz. 1300 z późniejszymi zmianami, Dz. U. z 2006 r., nr 126, poz. 877) nielegalne rozmnażanie odmian objętych ochroną prawną jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności do jednego roku.
Ochronie prawnej podlegają nie tylko rośliny, ale także owoce pochodzące z plantacji odmian chronionych wyłącznym prawem (jeżeli materiał szkółkarski pochodził z nielegalnego źródła). Oznacza to, że nawet producenci owoców, którzy nie będą w stanie udokumentować legalności prowadzenia plantacji (lub sadu) odmian chronionych mogą mieć poważne trudności ze zbytem owoców z takich plantacji, a nawet ponieść karę przewidzianą prawem.
Jedynie przestrzeganie obowiązującego prawa przez szkółkarzy i producentów owoców pozwoli ustrzec się przed grożącymi konsekwencjami. Przy zakupie materiału siewnego (szkółkarskiego) odmian roślin sadowniczych objętych ochroną prawną, potencjalni nabywcy powinni domagać się od dostawców (oferujących) dowodu legalności oferowanego materiału i potwierdzenia, że dostawca posiada licencję na rozmnażanie i sprzedaż materiału szkółkarskiego takich odmian.

Odmiany maliny wyhodowane w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa i ich status prawny.

Nazwa odmiany

Status prawny odmiany

Licencjobiorcy

Rejestr Odmian
data i nr wpisu

Księga Ochrony
Wyłącznego Prawa
data i nr wpisu

BENEFIS

08.02.2006 r.
S 521

16.02.2006 r.
S 140

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski
do 15.02.2031 r.

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja wyłączna na terytorium Polski i poza jej granicami do
dnia 31.04.2009 r., z prawem udzielania sublicencji
tel./fax. 018 445 84 10 – 11
e-mail:
instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl
BESKID

13.02.1991 r.
S 217LASZKA

08.02.2006 r.
S 522

16.02.2006 r.
S 139

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski
do 15.02.2031 r.

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja wyłączna na terytorium Polski i poza jej granicami do
dnia 31.04.2009 r., z prawem udzielania sublicencji
tel./fax. 018 445 84 10 – 11
e-mail:
instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl
NAWOJKA

01.04.1998 r.
S 338

18.06.1998 r.
S 41

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski
do 17.06.2023 r.


POKUSA

24.01.2003 r.
S 452

24.01.2003 r.
S 97

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski
do 23.01.2028 r.

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja wyłączna na terytorium Polski i poza jej granicami do
dnia 31.12.2009 r., z prawem udzielania sublicencji
tel./fax. 018 445 84 10 – 11
e-mail:
instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl
POLANA

13.02.1991 r.
S 218

18.04.1991 r.
S 1

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski
do 17.04.2011 r.

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja wyłączna na terytorium Polski na czas nieokreślony z
prawem udzielania sublicencji
tel./fax. 018 445 84 10 – 11
e-mail:
instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl
Wyrobek Teresa i Jan
Szkółka Jagoda
ul. Czarkowska 3
43-262 Radostowice
Licencja wyłączna poza obszarem Polski do dnia
31.12.2010 r., z prawem udzielania sublicencji
POLESIE

08.02.2006 r.
S 518

16.02.2006 r.
S 141

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski
do 15.02.2031 r.

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja wyłączna na terytorium Polski i poza jej granicamina
czas nieokreślony z prawem udzielania sublicencji
tel./fax. 018 445 84 10 – 11
e-mail:
instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl
POLKA

24.01.2003 r.
S 453

24.01.2003 r.
S 98

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski
do 23.01.2028 r.

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Unii Europejskiej
do 31.12.2030 r.

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja wyłączna na terytorium Polski i poza jej granicami do
dnia 31.12.2009 r., z prawem udzielania sublicencji

tel./fax. 018 445 84 10 – 11
e-mail:
instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl
PORANNA ROSA

28.01.2002 r.
S 427

28.01.2002 r.
S 75

Odmiana chroniona
wyłącznym prawem
na terenie Polski
do 27.01.2027 r.

Sadowniczy Zakład Doświadczalny
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Brzezna Sp. z o.o.
33-386 Podegrodzie
woj. małopolskie
Licencja wyłączna na terytorium Polski i poza jej granicami do
dnia 31.12.2009 r., z prawem udzielania sublicencji
tel./fax. 018 445 84 10 – 11
e-mail:
instytut@brzezna.pl
www.brzezna.pl